Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 424 от 28.11.2022 година