Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 366 от 11.11.2022 година