Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 29 от 16.01.2023 година