Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 24 от 14.09.2020 година