Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 17 от 09.07.2020 година