Results from the competitions

Списък на одобрените и резервните кандидати за длъжностите „педагог” – 1 бр. и „медиатор” – 1 бр. в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проект „Подкрепа за всички де