Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки и с цел опазване здравето и живота на българските граждани по време на християнския празник Цветница