ЗАПОВЕД № РД-06-802 във връзка с епидемична обстановка