ЗАПОВЕД № РД-06-638 във връзка с извънредната епидемична обстановка