ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД