ОБЯВЛЕНИЕ  №159 /14.06.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ