ОБЯВЛЕНИЕ  №137 /25.05.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ