ОБЯВЛЕНИЕ  №131 /23.05.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ