О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП - ПР на кв. с обхват улица с осови точки 130, 135, улица с осови точки 137, 136, 135, 134, 133 и УПИ Iза дърводелска работилница,гр. Меричлери, кв.26А.

Files: