О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване на УПИ V8, кв. 4, с. Върбица, общ. Димитровград като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Files: