ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПР и застрояване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 21052.1018.518, М. „ГАБЕРА”, ГР. ДИМИТРОВГРАД.

Files: