Димитровград за достъп

   1067  Completed projects
1. да се оптимизира движението на хора, стоки и услуги от другата страна на границата и по този начин се насърчи ефективното развитие на бизнеса в ключови сектори (вкл. туризъм); 2. безопасен и комфорт транзит; 3. изграждане на капацитет за прилагане на най-добрите практики в развитието и управлението на модерна пътна инфраструктура; 4. подобряване на пътната мрежа и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора. 5. Развитие на пътната и железопътната мрежа. Целите са свързани с полезността на проекта, чиято реализация ще доведе до рехабилитация на 2.689 км. от пътя в община Димитровград и 8.340 км. от пътя в община Суфли  
Управляващ орган/ схема Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България” 2007 – 2013”
Стойност/лева 2 657 717
Период на изпълнение февруари 2012 - 23 юни 2014
свали като .pdf