Програма на читалищата

КАЛЕНДАР

ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И ИЗЯВИ ПРЕЗ 2014г. В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД – НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ, ОБЩИНСКИ И РАЙОННИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

/ Съгласно чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) от Закона за народните читалища /

 

 

ДАТА

КУЛТУРНО СЪБИТИЕ/ИЗЯВА

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

 

м. ЯНУАРИ

 

 

 

1.

06.01.2014г.

Богоявление - Йордановден – Водосвет и хвърляне на кръста. Общински празник.

 

 

Районен празник - Богоявление – Йордановден.

Районен празник - Богоявление – Йордановден.

Димитровград-

брега на р. Марица

 

с.Добрич – река Банска

с.Крепост – язовир 000789

ЦН при храм „Св. Димитър”

НЧ”Култура - 2002”

НЧ”Христо Ботев-1902”
НЧ”Звездица - 2003”

НЧ „Пробуда-1926”, с.Добрич

 

НЧ”Селска пробуда - 1927”, с.Крепост

2.

14.01.2014г.

Банго Васил – ромската нова година.

Димитровград

Община Димитровград

НЧ „Рома-2004”

НЧ „Н.Хайтов - 2008”

3.

21.01.2014г.

Ден на родилната помощ – регионален празник.

с.Ябълково

НЧ „Христо Ботев – 1871”

 

м.ФЕВРУАРИ

 

 

 

4.

14.02.2014г.

Общински празник Трифон Зарезан – празник на лозаря и виното.

с. Черногорово

местност „Лозята”

НЧ”Поука - 1908”

ЦН „Св. Харалампий”

ПК „Надежда”

5.

19.02.2014 г.

141 години от гибелта на Васил Левски и патронен празник на НЧ „ Васил Левски -1929”

с. Сталево

НЧ „Васил Левски -1929”

 

м. МАРТ

 

 

 

6.

01.03.2014г.

Баба Марта на гости при децата в детските заведения.

 

Ден на самодееца. „Да се хванем на хорото”

Димитровград

Детски градини

НЧ „Христо Ботев – 1902” и другите НЧ в Общината

Читалищата в Община Димитровград

7.

01.03.2014г.

Районен празник „Баба Марта бързала, мартеници вързала”.

с.Брод

НЧ”Пано Ангелов - 1926”

8.

02.03.2014г.

Районен празник на чавгата.

 

 

Национален празник на чавгата Сирни заговезни

 

„Оратници”.

с. Длъгнево

с. Радиево

 

с. Бряст

 

 

с. Крепост

НЧ”Отец Паисий Хилендарски – 1934’

НЧ „Събуждане -1927”

 

НЧ „Пробуда-1927”

 

 

НЧ „Селска пробуда - 1927”

9.

22.03.2014г.

VII Районен събор „Битката при Клокотница” – Могила „Хасаря”, традиции и обичаи.

с.Сталево

 

НЧ”Васил Левски - 1929”

 

 

м. АПРИЛ

 

 

 

10.

01.04.2014г.

Осми фестивал на хумора и шегата.

Димитровград

НЧ”Васил Левски - 2003”

11.

08.04.2014г.

Международeн ден на ромите. Празник „Изгревът е един за всички ”

Димитровград

кв.”Изгрев”

НЧ”Рома- 2004”, Димитровград

13.

12.04.2014г.

Регионален празник „Нека бъдем заедно на Лазаровден – празника, посветен на младостта, любовта и плодородието”.

Димитровград

НЧ „Христо Ботев - 1902”

 

14.

27-28.04.2014г.

VI Празник „Хайде всички на хорото”

Димитровград

НЧ „Звездица – 2003”

15.

април

Маратон на четенето – по специална програма.

Димитровград и селищата

Читалищните библиотеки от Община Димитровград

 

м. МАЙ

 

 

 

18.

02.05.2014г.

Регионален празник Отбелязване на Летния Атанасовден. „Жената и традициите в православието”

с.Черногорово

 

НЧ”Поука -1908”

ЦН „Св. Харалампий”

ПК „Надежда”

19.

05.05.2014 г.

Районен празник „Гергьовден, цветен и зелен, като Великден благословен” – народни обичаи

с. Брод

двора на храм

„Св. Георги”

НЧ”Пано Ангелов - 1926”

ЦН при храм „Свети Георги”

20.

06.05.2014г.

Гергьовден.

X Национален фолклорен събор „Заедно на Гергьовден ”.

 

Регионален преглед „Гергьовден – традиции и обичаи”.

с.Горски извор

 

 

 

с.Бодрово

НЧ”Пробуда - 1896”

 

 

 

НЧ”Бодрост -1885”

21.

09.05.2014г.

Ден на Европа. Ден на победата.

 

 

 

Ден на Европа. Ден на победата – районен празник.

Димитровград

 

 

 

с.Здравец

НЧ”Култура - 2002”

Училища

ОП „Детски и младежки център”

 

НЧ”Селска пробуда - 1927”

22.

11.05.2014г.

Регионален преглед „Св.Св. Константин и Елена”

 

с.Бодрово

 

НЧ”Бодрост -1885”

23.

14-15.05.2014г.

Регионално състезание по туристическо ориентиране на територията на Община Димитровград

Димитровград

НЧ „Култура - 2002”

24.

18.05.2014г.

18 май – Международен ден на музеите.

Ден на отворените врати

Димитровград и селищата в общината

Музейните сбирки на читалищата в Община Димитровград

25.

20.05.2014г.

ХV Национален фолклорен събор „Читалищата – храм на българския дух” и „Втори празник на черешата”.

с.Крепост

НЧ”Селска пробуда - 1927”

26.

24.05.2014г.

„Черноконево – пее и танцува”- общински празник.

кв.Черноконево

Димитровград

НЧ”Н.Й. Вапцаров-1895”

28.

28.05.2014г.

IX Традиционен събор на земята и плодородието. Регионален празник.

с.Голямо Асеново

НЧ”Съзнание-1928”

29.

28-29.05.2014г.

IX Районен празник ”Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала”.

с.Върбица

НЧ”Народен будител - 1928”

 

29.05.2014 г.

„Пръски от извора” – празник на минералната вода

гр. Меричлери

НЧ”Просвета-1896”

27.

24.05.2014г.

VII Регионален празник „Да запазим идентичността на българина и природата за утрешния ден”. Детско юношески конкурс „Природата това сме ние – да я съхраним”.

с.Злато поле

Защитена местност – Злато поле

НЧ”Просвета - 1921”

НЧ „Марица - 2008”

30.

май

Национална библиотечна седмица – по специална програма.

 

Димитровград и селищата

Читалищните библиотеки от Община Димитровград

 

м. ЮНИ

 

 

 

31.

01.06.2014г.

XI Регионален детски празник.

„Децата пеят и танцуват”.

с.Радиево

НЧ”Събуждане - 1927”

32.

02.06.2014г.

Поклонение пред паметниците на загиналите за България.

Паметниците на загиналите в Община Димитровград

Читалищата в Община Димитровград

33.

юни

Народен събор Горски извор -2014г.

с.Горски извор

НЧ”Пробуда - 1896” и кметството

 

35.

юни

Фестивал за алтернативно кино „Защитени светове”

с.Райново

Защитена местност – Злато поле

НЧ „Марица - 2008”

36.

10.06

-15.06.2014 г.

Международен фолклорен танцов фестивал –Димитровград 2013 г.

Димитровград

НЧ „Звездица-2003”

38.

юни

Първи национален събор „Жената през вековете”

 

 

 

с.Каснаково Местност НПК”Изворът на нимфите и Афродита”

НЧ”Искра - 1926” и кметството

 

39.

21.06.2014г.

По Еньовден

X Национален Тракийски жътварски събор - 2013 и Лятно изложение на селските райони. Еньовден

с.Странско

НЧ”Пробуда - 1910” и кметството

КЗС „Доверие”

 

м. ЮЛИ

 

 

 

41.

05.07.2014г.

Регионален празник ”Да съхраним българския дух на нашите деди”.

с.Долно Белево

НЧ”Светлина - 1929”

40.

12.07.2014г.

ХVI регионален събор - Ден на славянското единство с участие на гости от Чехия, Полша и Русия и др.

с.Ябълково

НЧ”Христо Ботев - 1871” и кметството

49.

юли

Регионален празник – Кулинарен фестивал „Тракийска гозба”

с. Райново

НЧ „Марица- 2008”

 

м. АВГУСТ

 

 

 

42.

август

Регионален празник Ден на миньора – „Спомени и размисли”

с. Радиево

НЧ „Събуждане -1927” и кметството

43.

12.08.2014г.

Международен ден на младежта.

с.Райново

 

ОП „Детски и младежки център”

НЧ „Марица - 2008”

 

16.08.2014 г.

Осми национален празник за литературно четене „Доброслов”

с.Добрич

НЧ”Пробуда - 1926” и кметството

44.

17-18.08.2014г.

Трети национален събор „По стъпките на Пресвета Богородица”.

Манастир „Пресвета Богородица”, с.Добрич

НЧ”Пробуда - 1926” и кметството

48.

23.08.2014г.

VIII Регионален фолклорен фестивал на плодородието и изложба ”Дарове на природата”.

с.Крум

НЧ”Просвета - 1926”

 

м.

СЕПТЕМВРИ

 

 

 

45.

02.09.2014г.

Празник на Димитровград.

Димитровград

НЧ в Общината

46.

05.09.2014г.

ХХV Събор ”Гласовете ви чувам…”, посветен на борбата на българския народ за обединение. Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

с.Брод

НЧ”Пано Ангелов - 1926”

47.

06.09.2014г.

Национален празник на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

кв.Черноконево

Димитровград

НЧ”Н.Й. Вапцаров-1895”

 

12-14.09.2014 г.

Панаир на занаятите Димитровград 2014

Димитровград

НЧ „Звездица-2003”

50.

22.09.2014г.

 

Регионален събор – Ден на Независимостта.

 

 

гр.Меричлери

НЧ”Просвета - 1896”

 

М

ОКТОМВРИ

 

 

 

51.

06.10.2014г.

Осми Регионален празник „С Паисий през вековете-да съхраним християнството, българската история, традиции и обичаи”.

с.Длъгнево

НЧ”Отец Паисий Хилендарски - 1934” и ЦН при църква”Св. Димитър”

52.

19.10.2014г.

Регионален празник „С вяра в доброто и надежда в бъдещето”

с.Добрич

НЧ „Нов път - 2011” и кметството

 

53.

19.10.2014г.

Осми фолклорен празник „Св. Иван Рилски Чудотворец – да съхраним и продължим православието, българските културни ценности и обичаи”

с.Воден

 

 

НЧ”Пробуда - 1908”

54.

26.10.2014г.

Св. Димитър /Димитровден/ - покровител на Димитровград.

Димитровград

НЧ „Звездица – 2003” и НЧ от Общината

55.

29.10.2014г.

Национален празник Октомврийски Яворови дни. – отбелязване 100 години от гибелта на поета.

с.Скобелево

НЧ”Искрица-1901”

56.

октомври

„С песен те срещнах…” – фестивал на старата градска песен.

Димитровград

НЧ „Възраждане-2001”

 

м.НОЕМВРИ

 

 

 

57.

01.11.2014г.

Ден на народните будители.

 

 

Районен празник „Поклон, будители народни”

 

Димитровград и селищата на Общината

 

с. Злато поле

Община Димитровград

 

Народните читалища в Община Димитровград

 

м. ДЕКЕМВРИ

 

 

 

59.

25.12.2014г.

Рождество Христово.

Районни празници - Ден на народната благотворителност за децата.

Димитровград

и селищата в общината

НЧ в Община Димитровград

 

 

 

свали като .pdf