Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9