Съобщение за лицата, поставени в задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето