ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на 2бр. СИК в МБАЛ на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за народни представители в Народното събран