Обучение на членовете на СИК на територията на двадесет и девети изборен район- Хасково от РИК 29-Хасково