Препис-извлечение от Протокол №38 от 25.09.2014 година.

   841  TRANSCRIPT - EXTRACTS FROM MEETINGS OF THE MUNICIPAL COUNCIL

Препис-извлечение от Протокол №38 от 25.09.2014 година.

свали като .pdf