Препис-извлечение от Протокол №36 от 28.08.2014 година.

   853  TRANSCRIPT - EXTRACTS FROM MEETINGS OF THE MUNICIPAL COUNCIL

Препис-извлечение от Протокол №36 от 28.08.2014 година.

свали като .pdf