Предложение за изменение на Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ КАТЯ ПАНЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА КЪМ ОБЩИНСКИ ФОНД „ИН ВИТРО”

                                                            

ОТНОСНО: Изменение на Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград.

  

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

През последните две години община Димитровград помага финансово на семейства с репродуктивни проблеми. Всички се радваме на първите успешни процедури и родени деца. Оказва се обаче, че износването на плода и лечението на майките е много скъпо струващо. Ежедневно в рамките на бременността са необходими контролни тестове, прегледи, терапии и др., което е непосилно за семействата.

През близките няколко години се наблюдава бум на автоимунни заболявания, които могат да доведат до ранната загуба на плода. Без многобройни скъпо струващи изследвания и процедури няма как да се гарантира правилното му износването, самото здраве на  детето/децата/ и на майката!

Затова предлагам в правилника за финансиране на процедури “Ин витро” да приемем изменение, което да позволи на жени с автоимунни заболявания, да имат възможност спокойно да преминат през периода на бременността и да износят нормално плода.

В тази връзка и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград  приема изменение на  Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград, както следва:

Към Глава първа, чл. 3 се добавя нова ал. 7: „Средства от Общински фонд „Ин витро” се отпускат и за лечение на бременни жени с автоимунни заболявания, с цел да се избегнат усложнения, за правилно износване на плода и раждане на здраво дете.  Средствата да бъдат в размер до 1 500 лв., като могат да се използват в същата година от подаването на документите и в следващата година до приключване на бременността.”

 

 

С уважение,

 

Катя Панева

Общински съветник