ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 46/26.06.2007 Г.

Препис-извлечение от Протокол № 46 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 26.06.2007 г., на което са приети решения от Р № 1256 до Р № 1271 вкл. можете да изтеглите от тук.

Files: