Теглените от животинска тяга превозни средства подлежат на задължителна регистрация

Теглените от животинска тяга превозни средства подлежат…

 

ТЕГЛЕНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ
 
Община Димитровград информира притежателите на пътни превозни средства, теглени от животинска тяга, че на основание чл. 30 ал. 2 от наредбата „За обществения ред при използване на пътни превозни средства, осигуряване безопасността на движението и ползването на общи площи на територията на община Димитровград”, е необходимо тези превозни средства да бъдат регистрирани.
 
 
Регистрацията трябва да бъде извършена в срок до 18 юни т.г. и се налага, заради осигуряване безопасността на движението. В тази връзка трябва кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Димитровград да се сдобият с регистрационни табели за тези превозни средства от сградата на Общинска администрация Димитровград. Табелите могат да бъдат получени от отдел „Управление и разпореждане с общинска собственост”, стая 101. Повече информация може да получите на тел. 6 82 78. 
 Цената на един регистрационен номер е 20 лв., като в нея влизат 10 лв. за номера и 10 лв. за талон на превозното средство.
Регистрационните номера трябва да бъдат раздадени от кметовете на собствениците от даденото населено място и да бъде съставен списък. Списъкът трябва да съдържа трите имена на собственика, адреса и номера на получената табела, както и квитанцията за заплатените пари.
Last modified: 12:11:53, 8 March 2020

More news

CHRISTMAS CONCERT BY THE VIDIN SYMPHONY FOR THE HOLIDAYS

356

Traditionally, for the winter holidays, the municipality of Dimitrovgrad offers its citizens and guests a beautiful classic concert. They have invited the Vidin Symphony Orchestra, conducted by maestro Petar Dimitrov. The concert will take place on December 22, at 6:30 p.m., in the hall of the Drama Theater. Tickets will…

INTENSIVE FESTIVE PROGRAM IN DECEMBER FOR THE RESIDENTS AND GUESTS OF DIMITROVGRAD

1655

The municipality of Dimitrovgrad has prepared an eventful festive program for the holiday season this year. Concerts, a culinary competition, theatrical productions for adults and children, exhibitions, creative evenings and variety of events surprise the citizens and guests of the city in December. The start of the holiday season traditionally…

To all the news