Общината организира публично обсъждане на проект за енергийна ефективност

obsajdane-zabava4ki100755337.jpg

Общината организира публично обсъждане на проект за енергийна ефективност

 
 
   Публично обсъждане на проект “Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност в ОУ “Пенчо Славейков” организира в петък, 21 май, Община Димитровград. Началото на срещата ще е от 17 часа в зала “Гроссето”. Обсъждането ще се проведе в съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
 
 
   Сградата на ОУ „Пенчо Славейков” е  въведена в експлоатация през 1973 г. Застроена й площ възлиза на 2 293,33 кв.м, а разгърната застроена площ – 6 861 кв.м.
 
   Предмет на дискусии ще бъдат плануваните дейности по топлоизолация на външните стени – 3 748 кв. м.; топлоизолация на под; изграждане на ново котелно помещение и преминаване на отопление на газ, както и подмяна на осветителните тела.
 
   Обща стойност на проекта възлиза на355 037 лв. Начинът на финансиране е поемане на дългосрочен инвестиционен кредит от Фонд „Енергийна ефективност” в размер на  266 277 лв, както и дофинансиране със собствени приходи в размер на 88 760 лв. Обезпечаването ще се извърши чрез учредяване залог на бъдещи вземания на Община Димитровград
 
   Материалите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8,30 до 17. часа, в административната сграда на Община Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” №15, стая № 66, ет. 6, при Донка Богданова – старши експерт в отдел „Международно сътрудничество и програми”, както и на официалния сайт на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg.
       
 
Last modified: 19:45:03, 7 March 2020

More news

To all the news