Общината организира публично обсъждане на проект за енергийна ефективност

Общината организира публично обсъждане на проект за…

Общината организира публично обсъждане на проект за енергийна ефективност

 
 
   Публично обсъждане на проект “Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност в ОУ “Пенчо Славейков” организира в петък, 21 май, Община Димитровград. Началото на срещата ще е от 17 часа в зала “Гроссето”. Обсъждането ще се проведе в съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
 
 
   Сградата на ОУ „Пенчо Славейков” е  въведена в експлоатация през 1973 г. Застроена й площ възлиза на 2 293,33 кв.м, а разгърната застроена площ – 6 861 кв.м.
 
   Предмет на дискусии ще бъдат плануваните дейности по топлоизолация на външните стени – 3 748 кв. м.; топлоизолация на под; изграждане на ново котелно помещение и преминаване на отопление на газ, както и подмяна на осветителните тела.
 
   Обща стойност на проекта възлиза на355 037 лв. Начинът на финансиране е поемане на дългосрочен инвестиционен кредит от Фонд „Енергийна ефективност” в размер на  266 277 лв, както и дофинансиране със собствени приходи в размер на 88 760 лв. Обезпечаването ще се извърши чрез учредяване залог на бъдещи вземания на Община Димитровград
 
   Материалите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8,30 до 17. часа, в административната сграда на Община Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” №15, стая № 66, ет. 6, при Донка Богданова – старши експерт в отдел „Международно сътрудничество и програми”, както и на официалния сайт на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg.
       
 
Last modified: 19:45:03, 7 March 2020

More news

CHRISTMAS CONCERT BY THE VIDIN SYMPHONY FOR THE HOLIDAYS

356

Traditionally, for the winter holidays, the municipality of Dimitrovgrad offers its citizens and guests a beautiful classic concert. They have invited the Vidin Symphony Orchestra, conducted by maestro Petar Dimitrov. The concert will take place on December 22, at 6:30 p.m., in the hall of the Drama Theater. Tickets will…

INTENSIVE FESTIVE PROGRAM IN DECEMBER FOR THE RESIDENTS AND GUESTS OF DIMITROVGRAD

1655

The municipality of Dimitrovgrad has prepared an eventful festive program for the holiday season this year. Concerts, a culinary competition, theatrical productions for adults and children, exhibitions, creative evenings and variety of events surprise the citizens and guests of the city in December. The start of the holiday season traditionally…

To all the news