Издаване на удостоверение за данъчна оценка за земеделски земи на фирми и граждани

Правно основание: чл.264, ал. 1 ДОПК

1.3. За имоти на фирми и граждани за земеделски земи

 

физически лица             

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни  
 • такса - 3 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -   в рамките на 3 работни дни  
 • такса - 8 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден                                            
 • такса - 12 лв.

юридически лица             

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни  
 • такса - 6 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -   в рамките на 3 работни дни                                                                   
 • такса - 10 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден                                                                   
 • такса - 18 лв

 

Необходими документи:

 • Искане за издаване на данъчна оценка
 • Документ за собственост на имота ;
 • Актуална скица /копие/;
 • Удостоверение за наследници при наследство - актуално;
 • Актуално удостоверение за характеристиките на имота;
 • Удостоверение за идентичност на имената;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: