Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по реда на чл.14 от ЗМДТ за юридически лица

Правно основание: чл.264, ал. 1 ДОПК

1.2. За имоти на юридически лица декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ 

Обикновена услуга

 • в рамките на 5 работни дни                                                                                                          
 • такса - 6 лв.

 

Бърза услуга 

 • в рамките на 3 работни дни                                                                                                                                                                                       
 • такса - 10 лв.

 

Експресна услуга

 • в рамките на един работен ден                                                                                        
 • такса - 18 лв.                             

                                               
Необходими документи:

 • Искане за издаване на данъчна оценка;
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ / при недеклариран имот/;
 • Документ за собственост на имота (копие);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Пълномато молбата се подава от упълномощено лице);
 • Актуална скица.

Място на получаване: бул. "Г. Сощно (ког. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: