Заверяване на молби-декларации по обстоятелствена проверка

Правно основание: -

2. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

Необходими документи:

  • Молба – декларация -1 брой;
  • Данъчна оценка;
  • Документ за самоличност;
  • Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления: