Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средствa, съгласно чл.54 от ЗМДТ

Правно основание: чл.54 от ЗМДТ

9. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ

Необходими документи:

  • Декларация по чл.54 от ЗМДТ;
  • Документ за собственост /договор и фактура/ или нотариално заверен договор,  а в случай когато е придобит от чужбина е необходимо договора да бъде преведен от заклет преводач;
  • Копие на големия талон на КАТ;
  • Застрахователна стойност на автомобила /копие/;
  • Приходна квитанция или платежен документ за платения данък придобиване;
  • Копие от документа за платен данък върху превозното средство, ако МПС е било регистрирано в друга община;
  • Решение на ТЕЛК / при МПС до 117,64 k.w. и обем на двигателя до 2000 куб.см./.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

Files: