Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

Правно основание: чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ

10. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

Обикновена  услуга:           

  • срок – до 31 декември от предходната година
  • такса – без такса

 

Необходими документи:

  • Декларация по чл.20,ал.5 и ал.6 от  Наредба № 10 за ОАМТЦУ на територията на Община Димитровград, при условията на чл.10,ал.3 и ал.4 от Наредбата.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: