Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци

Правно основание: -

11. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци

Обикновена  услуга:           

срок   – до 1 месец от въвеждане в експлоатация   на обекта

-  до 30 ноември от предходната година в  останалите случаи такса – без такса

Необходими документи:

  • Декларация по чл.19 от  Наредба № 10 за ОАМТЦУ на територията на Община Димитровград, при условията на чл.10, ал.3 и ал.4 от Наредбата

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: