Издаване на удостоверение за платени данъци

Правно основание: -

15. Издаване на удостоверение за платени данъци 
 

физически лица

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни
 • такса - 2 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -  в рамките на 3 работни дни 
 • такса - 3 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден
 • такса - 4 лв.

 

юридически лица

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни
 • такса - 3 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -  в рамките на 3 работни дни 
 • такса - 4 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден
 • такса - 5 лв.

 

Необходими документи:

 • 1.Искане за издаване на удостоверение;
 • 2.Документ за самоличност /за справка/;
 • 3.Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: