Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации и извлечение по данъчна сметка

Правно основание: -

16. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации и извлечение по данъчна сметка

 

физически лица

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни
 • такса - 3 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -  в рамките на 3 работни дни 
 • такса - 4 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден
 • такса - 5 лв.

 

юридически лица

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни
 • такса - 4 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -  в рамките на 3 работни дни 
 • такса - 5 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден
 • такса - 6 лв.


Необходими документи:

 • Искане за издаване на документ;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).  

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: