Приемане декларации по чл. 61 н от Закон за местни данъци и такси – облагане с патентен данък

Правно основание: чл.61и (5) ЗМДТ

19. Приемане декларации по чл. 61 н от Закон за местни данъци и такси – облагане с патентен данък и издаване удостоверение за дължим размер на патентен данък

Необходими документи:

  • Декларация по чл. 61н  от  ЗМДТ

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

Files: