Приемане и обработване на декларация по чл.61 р от ЗМДТ - туристически данък

Правно основание: чл.61 р от ЗМДТ

20. Приемане и обработване на декларация по чл.61 р от ЗМДТ

Необходими документи:

  • Декларация по чл.61 р от ЗМДТ;

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

Files: