Димитровград на път към обявяването си за паметник на архитектурата

dimitrovgrad_arhitektura.jpg

Димитровград на път към обявяването си за паметник на архитектурата

 

   Тричленен екип експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) гостува тази седмица Димитровград с намерение да изследва характерните особености на местната градска архитектурна среда от времето на Социализма. Архитектите Пламен Шомов и Камелия Мрянкова ще останат в продължение на наколко поредни дни по покана на тукашната градска управа. С тях пристига и ландшафт специалистът Даниела Гинчева, след като от НИНКН са проявили особен интерес и към емблематичните за Димитровград три паркови местности – „Пеньо Пенев”, „Н. Й. Вапцаров” и „Марица”.

   Очакванията са тримата столични експерти да се запознаят отблизо с характерното строителство от зората на създаването на града. След завръщането си в София гостите ще изготвят мотивирано предложение до Министерството на културата с препоръка за обявяване на определени обекти ог градския екстериор за паметници на архитуктурата. Става дума главно за обекти от централната част на общинския център и за намиращи се в района на бившето кино „Химик”.

   Това е и основната цел на учреденото преди година и половина Обществено движение „Димитровград – най-живият паметник на архитектурата”. Негов председател е Кметът Стефан Димитров. А сред членовете му се открояват имената на депутата от 41-о Народно събрание Иво Димов, на главния уредник в Дом-музей „Пеньо Пенев” – Живка Шишкова,  както и на проектанта Мария Николова и адвокат Тодор Ташев.

 

 

Last modified: 03:47:48, 5 March 2020

More news

THE NEW ENERGY EFFICIENCY PROCEDURE HAS BEEN OPEN FOR APPLICATION

1258

The Ministry of Regional Development and Public Works has opened a Procedure under Priority 4 of the Program "Development of the Regions" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 ‘Support for sustainable energy renovation of multi-family residential buildings, including tackling energy poverty’. The application information and documents can be downloaded at the following web address:…

AUSTRALIAN JAZZ WITH A BULGARIAN FLAVOR IN DIMITROVGRAD

322

The Australian band David Dower Trio has got a concert in Dimitrovgrad this evening. The event is a part of their current tour in Bulgaria. The group combines jazz, rock and even Bulgarian musical influences to create its own original sound. After their concerts in Plovdiv and Sofia, the musicians…

To all the news