Общината осъвременява запуснати зони в централната част на Димитровград

garaji2.jpg

Общината осъвременява запуснати зони в централната част на Димитровград съобразно общия градоустройствен план

 

   Благоустрояване на една от запуснатите от години зони в централната част на Димитровград предстои да бъде реализирано скоро в изпълнение на утвърдения нов градоустройствен план. Обект за разчистване от разположените гаражни клетки ще бъде районът, североизточно от бившата Консервна фабрика. За това потвърдиха ресорни специалисти от Общинската администрация в Димитровград.

   Понастоящем мястото е ключово за реализиране на редица инвестиционни намерения, свързани с комплексната архитектурна визия на града. Предвижданията са в близко бъдеще оттам да преминава поток автомобили по новоизграден пътен участък. Заложено е и издигане на жилищна сграда и на няколко отделни обекти с търговско и бизнес предназначение.

   За да се пристъпи към осъвременяване на зоната съобразно общия градоустройствен план, в момента се изяснява собствеността на общо 55-те еднотипни конструкции, служещи за заслон на автомобили. Законът за устройство на територията (ЗУТ) e категоричен, че след възникване на инвестиционно намерение, постройки от подобен тип, нямащи постоянен градоустройствен статут, следва да бъдат отстранени за безпроблемно реализиране на съответното инвестиционно намерение.

   Справка в архивите показва, че първото документирано разполагане на въпросните гаражи датира отпреди близо половин век. През далечната 1966 г. тогавашното градско ръководсто позволява това да се случи, без да има конкретен поглед към принципните решения за планиране на урбанизираната среда. Десетилетия по-късно Общината, чиято собственост днес е обраслият в бурени и потънал в кал и боклуци терен, е решена твърдо да приведе междублоковото пространство съобразно заложеното в скиците на архитектите.

   Наскоро беизвършена бе обстойна проверка на място от екип технически специалисти. Следващата стъпка е изготвяне на констативен протокол, коментира Юлия Бърнева, началник в Отдел “Устройство на територията и строителен контрол”. По нейните думи, най-вероятно след това на базата на документа ще бъде предложено на Кмета да разпореди задвижване на процедура за премахване на незаконните постройки и благоустрояване на зоната съобразно общия градоустройствен план.

 

Last modified: 03:21:44, 8 March 2020

More news

THE NEW ENERGY EFFICIENCY PROCEDURE HAS BEEN OPEN FOR APPLICATION

1259

The Ministry of Regional Development and Public Works has opened a Procedure under Priority 4 of the Program "Development of the Regions" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 ‘Support for sustainable energy renovation of multi-family residential buildings, including tackling energy poverty’. The application information and documents can be downloaded at the following web address:…

AUSTRALIAN JAZZ WITH A BULGARIAN FLAVOR IN DIMITROVGRAD

323

The Australian band David Dower Trio has got a concert in Dimitrovgrad this evening. The event is a part of their current tour in Bulgaria. The group combines jazz, rock and even Bulgarian musical influences to create its own original sound. After their concerts in Plovdiv and Sofia, the musicians…

To all the news