Адаптират димитровградската библиотека съобразно съвременните потребности на хората

biblioteka1.jpg

Адаптират димитровградската библиотека съобразно съвременните потребности на хората

    За да бъде адекватна на потребностите на своите потребители, отскоро димитровградската библиотека „Пеньо Пенев” въведе серия нови безплатни услуги. В Читалнята посетителите на културната институция могат да получат безплатна консултация при съставяне и попълване на автобиографии и заявления за работа. Паралелно с това се предоставя достъп до информационния масив на свободните работни места, обявявани от димитровградската и хасковска Дирекция „Бюро по труда”. Дават се и ценни препоръки при търсене на препитание зад граница

  Това информира Илко Чамов, директор на ГБ „Пеньо Пенев”. Той подчерта, че информационните услуги на оглавяваната от него институция обхващат дори проверка на актуален здравноосигурителен статус, както и предоставяне на помощ при опериране с електронна поща.

   Междувременно днес Димитровград е домакин на семинар, организиран за читалищни и училищни библиотекари. Тридневната работна среща започна вчера и ще продължи до утре, 11 декември. Тя се организира във връзка с промените в Закона за народните читалища и в Закона за обществените библиотеки. Семинарът е съгласуван с Дирекция „Културна политика” към Министерството на културата.

   В работата си днес и утре лекторите ще акцентират на организацията на библиотечните фондове, комплектоването и класифицирането им, както и на извършването на инвентаризация и счетоводно оформяне на наличната документация. Несъмнено най-интересна се очаква да е темата за кандидатстването на библиотеките в редица финансиращи програми. Участие в семинара вземат над 30 човека от Димитровград и малките населени места на общината, обяви Чамов.

   През седмицата бе оповестено, че димитровградската библиотека и тази в близкото село Радиево са одобрени за участие в първия етап на програмата „Глобални библиотеки”. Изпълнението й ще бъде дадено още в началото на идната година, уточни Илко Чамов. Той бе категоричен, че в последно време е свършено немалко за подобряване на материалната база в „Пеньо Пенев”. Извършени са били трудоемки ремонти по подмяна на електрическата инсталация, саниран е покривът, а дограмата – подменена с нова и енергийно ефективна.

 

Last modified: 22:54:09, 2 March 2020

More news

THE NEW ENERGY EFFICIENCY PROCEDURE HAS BEEN OPEN FOR APPLICATION

1258

The Ministry of Regional Development and Public Works has opened a Procedure under Priority 4 of the Program "Development of the Regions" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 ‘Support for sustainable energy renovation of multi-family residential buildings, including tackling energy poverty’. The application information and documents can be downloaded at the following web address:…

AUSTRALIAN JAZZ WITH A BULGARIAN FLAVOR IN DIMITROVGRAD

322

The Australian band David Dower Trio has got a concert in Dimitrovgrad this evening. The event is a part of their current tour in Bulgaria. The group combines jazz, rock and even Bulgarian musical influences to create its own original sound. After their concerts in Plovdiv and Sofia, the musicians…

To all the news