Открита процедура за услуга - ПРЕКРАТЕНАНаименование:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”,

Обособена позиция № 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.

Процедура:

Открита процедура

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2014-0003

Срок за получаване на документация за участие:

28.04.2014 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

08.05.2014 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 09.05.2014 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Разяснения:

 

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк :

Документация за участие в процедурата: dokumentacia Telefonni uslugi.zip 

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 24.03.2014 г.

 


Съобщение от 11.04.2014 г.: 

             С Решение № ОК-10-11/11.04.2014 г. на кмета на община Димитровград (линк към решението: R prekratiavane procedura.zip ) процедурата с предмет: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции: 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” и 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” е прекратена.
Files: