31 декември е крайният срок за обезщетяване на притежатели на жилищно-спестовни влогове

jili6te.jpg

31 декември е крайният срок за подаване на заявления за обезщетяване на притежатели на жилищно-спестовни влогове

 

     На 31 декември т.г. изтича крайният срок, в който притежателите на дългогодищни жилищно-спестовни влогове могат да подадат заявления за получаване на парични обезщетения. След тази дата повече няма да се приемат заявления за картотекиране и възстановяване на дължими суми. За това предупреди Минко Минков, председател на Комисията по жилищно-спестовните влогове в Община Димитровград. Той прикани заинтересованите да депозират необходимите документи най-късно до края на годината. Това може да стане в канцеларията на Комисията, чиято приемна се намира в сградата на бившия Търговски дом, източен вход.

     Финансови обезщетения на стойност над 50 000 лева от Националния компенсационен жилищен фонд са получили в рамките на последните няколко месеца жители на Димитровград и общината, отчете Минков. Средствата са предоставени след разглеждане на подадени молби за изплащане на компенсации по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Минков обори появилите се в централните медии публикации, че заделени целеви средства за подобни харчове в Държавата няма.

     Понастоящем 90 са одобрените жители на общината, които следва да получат обезщетение. При два от случаите обаче Комисията е отказала възстановяване на искани суми, заради подадени неточни данни. За да се избегнат подобни ситуации, Минков призова гражданите да бъдат значително по-отговорни при попълване на декларациите.

 

 

Last modified: 09:04:49, 9 March 2020

More news

THE NEW ENERGY EFFICIENCY PROCEDURE HAS BEEN OPEN FOR APPLICATION

1258

The Ministry of Regional Development and Public Works has opened a Procedure under Priority 4 of the Program "Development of the Regions" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 ‘Support for sustainable energy renovation of multi-family residential buildings, including tackling energy poverty’. The application information and documents can be downloaded at the following web address:…

AUSTRALIAN JAZZ WITH A BULGARIAN FLAVOR IN DIMITROVGRAD

322

The Australian band David Dower Trio has got a concert in Dimitrovgrad this evening. The event is a part of their current tour in Bulgaria. The group combines jazz, rock and even Bulgarian musical influences to create its own original sound. After their concerts in Plovdiv and Sofia, the musicians…

To all the news