По предложение на Кмета премахнаха таксите в полудневните детски градини

gradini.jpg

По предложение на Кмета премахнаха таксите в полудневните детски градини

 

 

     По предложение на Кмета Стефан Димитров, местният парламент в Димитровград премахна досега дължимите такси за ползване на полудневни детски градини. Това стана с поправка в сега действащата Наредба №10. Тя касае определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Решението за актуализацията бе взето в отговор на нарочна докладна записка на градоначалника до местния парламент.

     Две са полудневните групи на територията на общината, които ще бъдат засегнати от промяната. Те се помещават в училищните сгради на селата Крепост и Радиево. Поради липсата на целодневни детски градини там, в импровизираните забавачки са записани малчугани на възраст от 3 до 6 години. Основно се полагат грижи за деца на родители от ромски произход, които не разполагат с финансови възможности. Желанието на Кмета е паричното облекчение да стимулира допълнително социалната интеграция на подрастващите от т.нар. малцинствени групи.

     До тази седмица родителите на деца от полудневните групи плащаха по 0,60 лв. дневна такса. Допълнително от тях се изискваше и да броят по 1% от размера на установената за страната минимална работна заплата.

 

Last modified: 09:35:00, 7 March 2020

More news

THE NEW ENERGY EFFICIENCY PROCEDURE HAS BEEN OPEN FOR APPLICATION

1259

The Ministry of Regional Development and Public Works has opened a Procedure under Priority 4 of the Program "Development of the Regions" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 ‘Support for sustainable energy renovation of multi-family residential buildings, including tackling energy poverty’. The application information and documents can be downloaded at the following web address:…

AUSTRALIAN JAZZ WITH A BULGARIAN FLAVOR IN DIMITROVGRAD

323

The Australian band David Dower Trio has got a concert in Dimitrovgrad this evening. The event is a part of their current tour in Bulgaria. The group combines jazz, rock and even Bulgarian musical influences to create its own original sound. After their concerts in Plovdiv and Sofia, the musicians…

To all the news