Художник-авангардист откри поредна изложба с инсталации в Димитровград

dan_tenev.jpg

Художник-авангардист откри поредна изложба с инсталации в Димитровград

 

   Широкоформатни фотографии на свои авторски творби, видео-арт и нестандартни инсталации на скулптори от гипс и реотани представи снощи художникът-авангардист Дан Тенев. В Художествената галерия “Петко Чурчулиев” роденият в Меричлери творец представи част от нещата, които създава в последно време.

   За Дан Тенев докосналите се до творбите му казват: “Той се осмелява да представи образи с огромни и всеобхватни измерения отвъд нашата ограничена земна реалност. Да загатне за един универсален, но и морален ред. Неговото изкуство се крепи на умението му да комбинира обикновени, “примитивни” материали като глина, пръст и желязо, оформени с голямо майсторство с технични елементи  като изголери електрически жици. Даже с високотехнологични процеси като компютърно обработени сателитни снимки”.


   Дан Тенев е роден на 29 август 1958 г. в гр. Меричлери. Завършва Художествената академия в София, специалност “Графика”. От началото на 90-те години на миналия век работи в областта на концептуалното изкуство – инсталации, художествени акции, обекти, ленд-арт. Има редица изложби в страната и чужбина.

 

 

 

 

Last modified: 17:45:50, 6 March 2020

More news

THE NEW ENERGY EFFICIENCY PROCEDURE HAS BEEN OPEN FOR APPLICATION

1255

The Ministry of Regional Development and Public Works has opened a Procedure under Priority 4 of the Program "Development of the Regions" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 ‘Support for sustainable energy renovation of multi-family residential buildings, including tackling energy poverty’. The application information and documents can be downloaded at the following web address:…

AUSTRALIAN JAZZ WITH A BULGARIAN FLAVOR IN DIMITROVGRAD

322

The Australian band David Dower Trio has got a concert in Dimitrovgrad this evening. The event is a part of their current tour in Bulgaria. The group combines jazz, rock and even Bulgarian musical influences to create its own original sound. After their concerts in Plovdiv and Sofia, the musicians…

To all the news