ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на СИК в МБАЛ