ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ-02.10.2022