Проект за приемане на Наредба № 2 за опазване на обществения ред