Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително