Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2021 г. до месец юни 2021 г. включително